woensdag 13 januari 2010

Hendrik Vos over een hem grondig onbekend onderwerp: democratie

.
DEMOCRATIE IN ACTIE TE ZIEN IN HET EUROPEES PARLEMENT
Is de EU ondemocratisch? 
Niet als je kijkt hoe de kandidaat-Europees commissarissen tegen het licht worden gehouden.
HENDRIK VOS vindt dat België, waar ministers hun expertise niet moeten bewijzen, daar nog wat van kan leren.
Over het democratisch gehalte van de Europese Unie wordt er heel wat afgemopperd. Toen Herman Van Rompuy (CD&V) onlangs als eerste Europese President werd aangewezen, glommen wij weliswaar van trots en contentement, maar in de andere lidstaten oefenen ze zich nog altijd in het uitspreken van zijn naam. Erg transparant is het toen allemaal niet verlopen. De reflex van staats- en regeringsleiders om zelf te beslissen over dit soort van topfuncties is begrijpelijk, maar geeft munitie aan de sceptici die de Europese Unie maar een duister complot vinden.

Dat is spijtig, want eigenlijk valt het in de Europese Unie met die democratie nog behoorlijk mee. Geregeld kunnen de lidstaten trouwens wat opsteken van de Europese manier van werken. Zoals deze week, tijdens de hoorzittingen van de kandidaat-commissarissen. Het zit zo: om de vijf jaar wordt er een nieuwe Europese Commissie aangewezen. Dat is een belangrijke oefening, want de Commissie is het dagelijks bestuur van de Unie. In een eerste fase wordt er gezocht naar een voorzitter. De staats- en regeringsleiders van de lidstaten suggereren een kandidaat en het Europees Parlement moet daarmee instemmen. Dat gebeurde deze zomer: José Manuel Barroso werd voor een tweede ambtstermijn naar voor geschoven en het parlement heeft daar, weliswaar na enige aarzeling en een bocht van de liberalen, mee ingestemd.

In een tweede fase wijst elke lidstaat een kandidaat-commissaris aan, waarna voorzitter Barroso een portefeuilleverdeling uitwerkt en op die manier een nieuw team samenstelt. Die ploeg moet vervolgens het vertrouwen krijgen van het Europees Parlement. Het Parlement neemt die taak heel ernstig. Zo heeft het de gewoonte om elke kandidaat-commissaris grondig te screenen. De meeste aandacht gaat daarbij naar het mondelinge examen: de hoorzittingen, die momenteel aan de gang zijn.

Elke kandidaat-commissaris wordt drie uur lang ondervraagd. Tijdens zo een toets wordt gepeild naar de competentie van de kandidaat en zijn kennis van de portefeuille waarvoor hij wordt voorgedragen. Ook zijn reputatie, communicatievaardigheden en ‘Europese overtuiging' worden kritisch bekeken.

In de nationale politiek loopt dat wel anders. Wie bij ons als minister wordt voorgedragen, moet op geen enkel moment blijk geven van enige expertise in zijn domein. Het is best mogelijk dat Ingrid Lieten van nature expert is in armoedebestrijding, alles weet over de media en zich de voorbije jaren bij wijze van hobby heeft ingewerkt in de wetgeving op overheidsinvesteringen. En misschien waren de uitspraken van Joke Schauvliege over haar zicht op het Vlaamse culturele veld in Terzake een spijtige onoplettendheid, en kent ze in realiteit de materie van binnen en van buiten. Het is goed denkbaar dat Pascal Smet niet alleen onderwijs genoten heeft, maar ook een groot kenner is van alle beleidsthema's waarmee scholen te maken krijgen. Alleen weten we dat niet. Het moment waarop iemand als minister wordt voorgedragen, vraagt het parlement bij ons niet om enige blijk van bekwaamheid. Met haar cultuuruitschuiver zou Schauvliege in Europa in elk geval niet makkelijk zijn weggekomen. En de grapjas uithangen in het Parlement, dat pakt in Europa al helemaal niet.

Homoseksualiteit

Voor de kandidaat-commissarissen is zo een hoorzitting geen gemakkelijke oefening. Ze worden ondervraagd door parlementairen die expert zijn in het domein. De kandidaten kunnen geen helplijnen inroepen en zich geen feitelijke fouten permitteren. Bovendien moeten ze ook een visie hebben die het Parlement overtuigt. Vrijblijvend is de oefening al evenmin. Dat bleek bij de samenstelling van de vorige Europese Commissie. De Voorzitter werd er toen toe gedwongen om een van de sollicitanten een lichtere portefeuille te geven en twee kandidaten te vervangen. De bekendste was Rocco Buttiglione, een conservatieve Italiaan voor wie homoseksualiteit een onsmakelijke ziekte was. Het Parlement struikelde over deze uitspraken en vond hem vooral verkeerd gecast: hij werd immers voorgedragen voor de portefeuille Justitie, waarbij hij ook verondersteld werd om te waken over fundamentele rechten.

Dit keer zal het vermoedelijk niet zo'n vaart lopen. Dat komt vooral omdat de lidstaten na de ervaring van de vorige keer beseffen dat ze stevige kandidaten moeten voordragen. In het huidige team zit op het eerste zicht geen charlatans. En Barroso lijkt de portefeuilles verstandig te hebben verdeeld, door de zware bevoegdheden te geven aan politici met een sterke reputatie. Maar verrassingen zijn nooit uit te sluiten en wie voor het Europees Parlement door het ijs zakt, moet onvermijdelijk op zoek naar een andere baan.

De hoorzittingen zijn deze week allemaal rechtstreeks te volgen op internet, in meer dan twintig talen, live gestreamd. Op facebook kan iedereen zijn gedacht kwijt over de prestaties van de kandidaat-commissarissen. Flickr publiceert foto's van de ondervragingen en belangrijk nieuws wordt onmiddellijk verspreid via twitter. Wie het democratisch gehalte van de Europese Unie op de korrel neemt, moet misschien beginnen met de aanschaf van een internetabonnement.

HENDRIK VOS
Wie? Hoogleraar Europese politiek aan de UGent.
Wat? De EU is nog lang niet zo ondemocratisch als haar tegenstanders beweren.
Waarom? Elke burger kan volgen hoe kandidaat-commissarissen urenlang op de rooster worden gelegd.

La votation suisse et l’hypocrisie européenne

La votation suisse et l’hypocrisie européenne
Fr. Édouard-M. Gallez, f j

Par un référendum appelé chez eux « votation », le 29 novembre dernier, les Suisses décidaient majoritairement de ne plus permettre la construction de nouveaux minarets sur le territoire helvétique. Qu’on le veuille ou non, de telles constructions constituent une présence dans l’espace public qui n’est pas simplement locale ; il ne paraît donc pas extravagant a priori que le public soit consulté. Or l’idée même d’un tel référendum avait déjà suscité une vague de condamnations de la part des grands médias, et ses résultats positifs furent blâmés, et cela au nom de la liberté religieuse.
Or, au début du même mois, la Cour européenne des droits de l’homme avait interdit la présence de crucifix dans les écoles publiques italiennes, et cela également au nom de la liberté religieuse ; et ce décret était approuvé par ceux-là même qui critiquaient la tenue du référendum suisse ! Quelques jours après celui-ci, une commission parlementaire espagnole proposait de préparer une loi bannissant les crucifix des écoles publiques tandis que le parlement polonais votait une motion de protestation en sens contraire [1], puis, le 17 décembre, les parlementaires européens se divisaient sur le droit d’une institution européenne à intervenir contre des « symboles [qui] appartiennent à la tradition et constituent l’identité [d’une nation] ainsi qu’un aspect unificateur d’une communauté nationale » [2].
Ce projet de résolution européenne offrait pourtant l’avantage d’éloigner le débat de la notion de « liberté religieuse », qui présente une géométrie dangereusement variable, selon qu’il s’agit d’encourager les signes religieux à occuper l’espace public quand ils sont islamiques ou de les interdire quand ils sont chrétiens. Cette attitude révèle combien certaines positions étaient dictées par la crainte, c’est-à-dire par des menaces intériorisées et, en l’occurrence, sans fondement. Certains groupes islamistes ne cachent pas leur stratégie d’intimidation, voilée ou non – c’est leur fond de commerce. Les faits ont démontré une fois de plus que la crainte est mauvaise conseillère.
Liberté religieuse et liberté « des religions »
Notre propos n’est pas de mettre en cause les responsables des milieux politiques et journalistiques qui, en cette affaire, ont fait preuve d’une hypocrisie certaine. Leur indépendance est, on le sait, très limitée, et on sait également que les médias sont des entreprises qui, aujourd’hui, ne font plus que refléter la position de ceux auxquels elles appartiennent. La question à poser est plutôt celle du concept de liberté « religieuse » ou « des religions » qui a été employé en deux sens opposés. C’est autour de ce concept que s’est nouée l’hypocrisie, et à deux niveaux.
D’abord, l’idée de créer un ensemble appelé « les religions » est né dans le contexte de l’idéologie des Lumières, puis dans celui du positivisme du XIXe siècle : sous une apparence scientifique (et en particulier sociologique), il s’agissait d’asseoir la position athée face, donc, aux « religions » (conceptualisées en bloc) [3]. Mais que vaut le concept même de « religions » (au pluriel) ? Personne n’a jamais été en mesure de le définir. Pire : on ne se risque même plus à imaginer quels points seraient communs à tout ce qui est catalogué comme « religion », l’islam et l’hindouisme traditionnel par exemple. Pourtant, on continue à utiliser ce concept que tous les chercheurs savent vide.
Ce premier niveau d’hypocrisie va très loin : si l’on définissait la « religion » comme système de représentation du monde centré sur une histoire de Salut qui doit s’accomplir (ce qui vaut à peu près pour le judéo-christianisme, assurément pour tous les phénomènes idéologico-religieux apparus ensuite mais pas du tout pour les croyances et rites antérieurs), il faudrait dire que l’athéisme est une religion, ou a donné naissance à divers mouvements tout à fait religieux, s’appuyant sur des fidèles ayant une « foi » en un ou des sauveurs, et unis dans des « partis ». Comme par exemple le positivisme, le communisme, ou d’autres encore. Raymond Aaron a parlé de « religions séculières », tandis que Marcel Gauchet préfère les appeler des « anti-religions religieuses ». Cependant, leurs analyses ne passent pas le mur des médias actuels qui continuent à asséner au public le concept de « religions » opposé à celui d’athéisme ou plutôt – nouveauté oblige – à celui de « citoyenneté », qui n’est rien d’autre que celui, relooké, de l’athéisme néolibéral.
L’autre niveau de l’hypocrisie est lié à l’utilisation même du concept : il consiste à établir imaginairement une base commune entre « les religions » en niant leurs divergences radicales, en particulier entre le christianisme et l’islam. C’est ainsi que l’athéisme moderne s’est toujours justifié (par rejet de l’un et de l’autre), en particulier dans sa forme néolibérale aujourd’hui dominante.
Est-ce là une attitude scientifique ? Celle-ci consisterait plutôt à essayer de comprendre chacun des phénomènes dont on parle, selon leurs textes et leur histoire respectifs. Ce n’est pas pour rien que le phénomène « islamique » a pris le nom de islâm qui signifie soumission : un jeu de domination-soumission préside à toutes les réalités proprement « islamiques », qu’il s’agisse de l’attitude face à Dieu (ce qui est fondamental) ou des relations sociales et même familiales et conjugales (qui en découlent). L’image du Dieu qui écrase l’homme détermine l’idéal à vivre sur une terre, qui doit Lui être soumise [4].
À l’opposé se situe l’idéal chrétien, fondé sur une image biblique de Dieu qui est elle aussi tout autre. Ces quelques passages des évangiles – des paroles de Jésus – sont caractéristiques :
« Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le déclare, il prendra la tenue de travail, les fera mettre à table et passera pour les servir » (Lc 12,37). « De même, vous aussi, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites : Nous sommes des serviteurs quelconques. Nous avons fait seulement ce que nous devions faire » (Lc 17,10).
On ne peut pas exprimer plus fortement l’idéal de service de Dieu et des autres :
« Les chefs des nations tiennent celles-ci sous leur pouvoir, et les grands sous leur domination. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu’un veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur, et si quelqu’un veut être le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave. C’est ainsi que le Fils de l’Homme est venu non pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mt 20,26-28 ; Mc 10,42-45). « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s’élèvera sera abaissé, et qui s’abaissera sera élevé » (Mt 23,11-12). « Que le plus grand parmi vous prenne la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. Lequel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Or, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert » (Lc 22,26-27).
Tout sociologue ou anthropologue devrait trouver ici le principe qui inspire les réalisations chrétiennes, et qui sont à la base des progrès sociaux : quand une société essaie de se donner le service mutuel pour idéal, elle progresse rapidement, y compris au plan des connaissances – que ce soit en Orient ou en Occident –, même si elle ne devient pas parfaite pour autant. Quand s’introduisent ou s’imposent peu à peu des principes tels que l’enrichissement à tout prix ou la soumission à ceux qui disent détenir la clef du futur, la société civile ne tarde pas à dépérir au seul profit d’un petit nombre, et la vie du plus grand nombre vire au cauchemar.
L’amalgame propre au concept de « religions » est le pire aspect de l’hypocrisie. Il n’existe ni justice ni État de droit sans l’exercice de la rationalité. Or la raison nous dit que les principes respectivement à la base du christianisme et de l’islam sont contraires l’un de l’autre, et donc que le pouvoir civil a le droit et le devoir d’en tenir compte. Le souci du bien commun commande de favoriser l’exercice du premier, tandis qu’une grande réserve s’impose quant au second (que l’État n’a certes pas à subventionner).
Accueillir l’étranger, c’est lui permettre d’apporter ce qu’il a de meilleur en le rétribuant en conséquence, et aussi l’aider à se défaire des conditionnements qui seraient une menace autant pour lui-même et sa famille que pour la société qui l’accueille. C’est à ce point de vue et d’analyse que la question de la multiplication des minarets dans l’espace public doit être jugée, à l’intérieur d’une gestion politique générale de cet espace (trop souvent vendu à la publicité commerciale, elle aussi discutable). Toute position autre ne relève pas de la raison, mais plutôt de certains a priori affectifs ou idéologiques, et parmi ces derniers, le concept des « religions » n’est pas le moindre.
La position des évêques suisses exprimée le 2 décembre reflétait de tels a priori, en plus d’un réflexe de boutiquier : ils voyaient dans le jugement de la Cour européenne et dans la votation une commune « pression exercée contre la visibilité des religions », comme si, diable ! les Suisses allaient s’en prendre tout à coup à leurs clochers. Soyons sérieux. S’il existe une menace, ce serait plutôt celle de blâmer la votation tout en approuvant le jugement de la Cour européenne, selon une logique sournoise visant d’une part l’identité culturelle de la population (ce que d’aucuns ont souligné) et d’autre part, contribuant à l’emprise de groupes islamiques sur la société. Cette logique de manipulation, on la voit à l’oeuvre de la part de régimes autoritaires non européens... notamment en Algérie depuis 1984, quand le pouvoir a lancé sa politique à la fois d’islamisation et d’arabisation pour mieux contrôler la population – on sait la terrible guerre civile qui en a résulté.
Mais ceci est sans doute jugé trop compliqué pour les évêques suisses. Y aura-t-il une âme charitable pour leur expliquer, avec des mots simples, 1/ que « les religions », ça n’existe pas, 2/ que les cultes religieux pré-chrétiens n’ont rien de commun avec les phénomènes post-chrétiens (entre-temps, il y a eu le judéochristianisme, qu’ils sont supposés connaître), et 3/ enfin, que les belles intentions politiquement bien correctes, que nul ne leur contestera, mènent rarement au paradis ?
Un dernier point : personne ne leur demande d’assister à une cérémonie de pose de la première pierre d’une mosquée – pardon, c’est dans un pays à l’ouest de la Suisse que cela s’est passé.

* Le Fr. Edouard-Marie Gallez fsj, est docteur en théologie et en histoire des religions, auteur de Le Messie et son Prophète (Ed. de Paris).


[1] AFP, 3 décembre 2009 pour les deux dépêches. [2] Cf. Parlement européen, la bataille des crucifix, Libertepolitioque.com, 18 décembre 2009. . [3] Il s’agissait également, au moins dans un certain courant, de légitimer des revendications quant à la mainmise sur l’espace public et sur l’éducation des enfants, au nom d’un État qui devrait être anti-religieux et qui, en France, a banni toutes les congrégations chrétiennes entre 1905 (mais pour certaines depuis 1885) et 1920, tandis qu’en Union soviétique commençait l’épuration anti-chrétienne et ses millions de morts. On ne peut pas dissocier le courant athée des horreurs qui ont ensanglanté le XXe siècle au nom précisément de telles revendications. [4] Pionnier de l’anthropologie, Claude Lévi-Strauss a consacré quelques analyses assez pointues au phénomène islamique, mais il ne paraît pas en avoir saisi le principe – à croire qu’il ne voulait pas ouvrir le Coran (voir les pages 463-469 de Tristes tropiques, rééd. 2001).

dinsdag 12 januari 2010

Statenvertaling

 .
Lukas 12:37  Zalig zijn die dienstknechten, welke de heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal hen doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen dienen.

Lukas 17:10  Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt: Wij zijn onnutte dienstknechten; want wij hebben maar gedaan, hetgeen wij schuldig waren te doen.

Matthéüs 20:25  En als Jezus hen tot Zich geroepen had, zeide Hij: Gij weet, dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht over hen. 26  Doch alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar; 27  En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. 28  Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.

Markus 10:42  Maar Jezus, het tot Zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Gij weet, dat degenen, die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen, en hun groten gebruiken macht over hen. 43  Doch alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. 44  En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. 45  Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.

Matthéüs 23:11  Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn. 12  En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelven zal vernederen, die zal verhoogd worden.

Lukas 22:26  Doch gij niet alzo; maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is, als een die dient.
.