woensdag 19 november 2008

Onduidelijkheid over budget voor consultants

De Standaard,
dinsdag 18 november 2008

Volgens de begroting 2009, die morgen in de Kamer wordt besproken, mogen de 15 ministers en 7 staatssecretarissen 6,115 miljoen euro uitgeven aan experts. In april liet premier Yves Leterme (CD&V) weten dat zijn regeringsleden voor 2008 op jaarbasis 5,752 miljoen mochten uitgeven aan experts. In vergelijking met die cijfers is er dus sprake van een stijging van 6 procent.

Opmerkelijk is dat staatssecretaris voor Coördinatie van de Fraudebestrijding Carl Devlies (CD&V) volgens de begrotingsdocumenten een budget heeft van 199.000 euro voor consultants. Staatssecretarissen die een beroep willen doen op consultants moeten echter aankloppen bij de minister aan wie ze zijn toegevoegd. Dat benadrukte de premier eerder dit jaar toen er heisa ontstond over de kosten voor kabinetten en experts. Leterme reageerde toen scherp op het bericht in deze krant dat de kredieten voor experts dubbel zo hoog zouden liggen als in vorige regeringen. Uiteindelijk bleek dat Begroting - in Verhofstadt III was dat de bevoegdheid van Leterme zelf - bepaalde posten gewoon dubbel had geboekt.

De woordvoerder van Leterme liet gisteren weten dat er een fout in de begroting 2009 is geslopen. 'Het geld dat in de begroting bij Carl Devlies is opgenomen onder de post experts is niet bestemd voor experts, maar voor de werking van het kabinet', klonk het. Daarmee zou het regeringsbudget voor experts op 5,916 miljoen uitkomen. Tenzij er nog andere fouten in de begroting zijn geslopen.

PS-vicepremier Laurette Onkelinx heeft met 755.000 euro het grootste budget. Daarna volgen de vicepremiers Joëlle Milquet (CDH) en Patrick Dewael (Open VLD) met 504.000. De andere drie leden van het kernkabinet - Leterme, Didier Reynders (MR) en Jo Vandeurzen (CD&V) - hebben een vergelijkbaar budget.

De 15 federale ministers mogen samen 54,3 miljoen euro uitgeven om hun kabinetten draaiende te houden. Dat is een gemiddelde van 3,6 miljoen per minister. Daarbij komt 9,8 miljoen euro voor de zeven staatssecretarissen. In totaal betekent dat een budget van 64,1 miljoen.

Vergelijken is niet eenvoudig. In de eerste drie maanden van dit jaar was de interim-regering Verhofstadt III aan de slag. Sinds april is dat de regering-Leterme I. 2007 was dan weer een verkiezingsjaar waar de regering Verhofstadt II sinds juni in lopende zaken was.

Volgens cijfers die Leterme in april verspreidde, hing er in 2007 onder Verhofstadt II een prijskaartje van 58,4 miljoen euro aan de kabinetten. In 2008 zou dat voor Leterme I ruim 62,5 miljoen zijn. In vergelijking met dat laatste cijfer komt er volgend jaar dus 2,5 procent bij. Volgens de begrotingsdocumenten voor 2009 zullen de kabinetskosten voor Leterme I dit jaar echter op 58,3 miljoen eindigen. Op het kabinet van de premier wilden ze gisteren nog geen commentaar geven op de groeicijfers.

De vraag is hoe accuraat en vergelijkbaar de kosten van de kabinetten zijn. Zo trekken volgens de begrotingsdocumenten enkel premier Leterme en de staatssecretarissen Carl Devlies (CD&V), Etienne Schouppe (CD&V) en Melchior Wathelet (CDH) geld uit voor gedetacheerd personeel. Het gaat om ambtenaren die tijdelijk de administratie verlaten en op een kabinet aan de slag gaan. De administratie betaalt normaal gewoon hun wedde door en het kabinet betaalt daar een extra premie bovenop. Alle regeringsleden maken gebruik van gedetacheerden. Waarom slechts vier van de 22 regeringsleden daarvoor een afzonderlijke begrotingspost hebben is onduidelijk.

Steven Samyn

Geen opmerkingen: